REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB

W trosce o komfort, bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania pola golfowego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i definicjami.

MARSHAL – osoba, której misją jest „aby wszyscy golfiści czuli się komfortowo na polu golfowym, grali w odpowiednim tempie i czerpali radość z jakości pola golfowego”. Marshal kieruje ruchem, prędkością gry, przypomina o naprawianiu pitchmarków, divotów i grabieniu bunkrów, a jego intencją jest edukacja i dbanie o komfort ogółu – gdyż na polu golfowym rzadko jesteśmy sami.

STARTER – odpowiedzialny za rozpoczęcie rundy w wyznaczonym czasie, przypomina o podstawowych zasadach i regulaminie pola golfowego, udziela informacji dotyczących Pin Positions oraz warunków panujących na polu.

PRZED RUNDĄ:

 1. Każde wejście na pole golfowe i akademię golfa powinno być zgłoszone w recepcji, po uprzedniej rezerwacji tee-time, zarówno przez Klubowiczów jak i Gości Klubu.
 2. Goście rejestrujący czas startu mają obowiązek podać imię, nazwisko, handicap oraz numer telefonu. Rezerwacja telefoniczna lub online jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty green fee. Rezerwacja może być anulowana maksymalnie na 12 godzin przed czasem startu lub w wyjątkowych sytuacjach na godzinę przed. Niezgłoszenie rezygnacji jest jednoznaczne z obowiązkiem zakupu green fee.
 3. Członkom Klubu, którzy trzykrotnie w trakcie sezonu nie zgłosili rezygnacji z zarezerwowanego czasu startu, system zablokuje dalszą możliwość rezerwacji czasu gry.
 4. Prawo do gry na polu mają osoby będące aktywnymi Członkami Klubu SKG&CC lub/i posiadające Kartę Handicapową, które zapoznały się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu.
 5. Osoby posiadające Zieloną Kartę mają prawo do gry na polu golfowym wyłącznie w dni powszednie, w weekendy po godz. 14:00 lub po uzyskaniu zgody pracownika SKG&CC, po zapoznaniu się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu.
 6. Start z 10. tee możliwy jest wyłącznie w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po zgłoszeniu w Recepcji Klubu oraz uzyskaniu zgody Marshala lub Menadżera Pola.
 7. Członkowie Klubu Sobienie Królewskie Golf & Country Club i ich goście mają pierwszeństwo przy rezerwacji gry na polu golfowym w stosunku do innych osób.
 8. W weekendy w godzinach 09:00 – 11:00 obowiązuje tzw. Prime Time – czas priorytetowy dla Członków Klubu. Jednakże Goście będą mogli zagrać w przypadku wolnych tee-time’ów.
 9. Na terenie SKG&CC obowiązują reguły gry w golfa R&A oraz zasady etykiety golfa.
 10. Zawodnicy proszeni są o stawianie się na pierwszym tee minimum 5 minut przed wyznaczonym czasem startu. Nie stawienie się o wyznaczonej porze wiąże się z utratą możliwości rozegrania rundy.
 11. Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy.
 12. Na terenie pola golfowego obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi spike’ami.
 13. Standardem w SKG&CC jest łączenie graczy w grupy 4-osobowe.

START RUNDY:

 1. W celu przyspieszenia i ułatwienia gry, zalecana jest gra z następujących obszarów Tee:
  • Tee białe – zawodowcy oraz HCP poniżej 5
  • Tee żółte – HCP między 5 a 36
  • Tee czerwone – Kobiety i juniorzy poniżej 12 lat
 1. W jednej grupie może grać maksymalnie 4 graczy. Pojedynczy gracz nie ma pierwszeństwa ani przywilejów na polu golfowym.
 2. Każdy z zawodników zobowiązany jest mieć swoją torbę golfową oraz pitchfork. Marshall ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.
 3. Osoby nie posiadające ważnego biletu Green Fee nie zostaną wpuszczone na pole golfowe przez Startera.

W TRAKCIE RUNDY:

 1. Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4,5 godziny lub w przypadku 9 dołków maksymalnie 2:15. Na karcie wyników znajdują się maksymalne czasy rozgrywania poszczególnych dołków. Jeśli przekroczono czas rozgrywania dołka, należy OBOWIĄZKOWO podnieść piłkę i udać się na następny dołek.
 2. Marshal lub pracownik SKG&CC ma prawo, po uprzednim zwróceniu uwagi, wyprosić z pola golfowego wszystkich, którzy nie naprawiają divot’ów, pitchmarków, nie grabią bunkrów, nie posiadają ważnego biletu Green Fee, łamią Etykietę Golfa lub nie stosują się po punktu 2. Postanowień Ogólnych niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za Green Fee.
 3. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić grupy czekające za nimi.
 4. Gracze powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych zawodników oraz pracowników greenkeepingu pracujących na polu golfowym.
 5. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 6. Wózki elektryczne – należy poruszać się się po utwardzonych ścieżkach, nie wolno wjeżdżać w głęboki rough, na wydmy piaszczyste, w kałuże, do bunkrów, na tee oraz w obszarze 10 metrów od krawędzi greenu i na green. Wózki golfowe mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie. Maksymalny czas wypożyczenia wynosi 5,5h dla 18 dołków oraz 3h dla 9 dołków, a wózek powinien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończeniu rundy. Wózkiem mogą poruszać się maksymalnie 2-osoby.
 7. Po zakończeniu dołka 9. przewiduje się maksymalnie 5-minutową przerwę w Domku Klubowym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakup biletu Green Fee oznacza zapoznanie się z regulaminem pola i akceptowanie warunków.
 2. Zabrania się:
  • zamachów próbnych na tee uszkadzając trawę;
  • wprowadzania psów;
  • wyrzucania niedopałków na trawę;
  • gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem kary 1000 PLN);
  • gry na polu golfowym bez ważnego biletu green fee (pod rygorem kary 1000 PLN);
  • przejeżdżania wózkami golfowymi pomiędzy greenami, a bunkrami;
  • grania więcej niż dwoma piłkami równocześnie w tygodniu oraz więcej niż jedną piłką w weekend;
  • głośnego zachowania, a w szczególności przeklinania przeszkadzającego innym graczom;
  • zaśmiecania pola golfowego pod rygorem wyproszenia z pola przez Marshala.
 1. Pracownicy SKG&CC mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby w stanie nietrzeźwym, niestosownie ubrane lub zachowujące się nieodpowiednio.
 2. Dyrekcja ma prawo zamknąć pole golfowe ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych ważnych powodów.
 3. W przypadku zakupu Green Fee, a braku chęci rozegrania rundy ze względu na warunki pogodowe (deszcz, wiatr), nie przysługuje zwrot opłaty Green Fee. Wyjątkowym przypadkiem jest burza z piorunami – graczowi przysługuje prawo dokończenia rundy w innym, wolnym terminie.
 4. Niedopuszczalny jest wstęp na pole i obiekty treningowe w ciężkich butach z protektorem, butach na obcasach oraz bez ubrania wierzchniego.
 5. Jeśli nie wiesz jak się zachować lub co powinieneś zrobić, skontaktuj się z Marshalem, Starterem lub innym pracownikiem SKG&CC.
 6. Piłki zagubione przez graczy są własnością pola golfowego – zabrania się celowego zbierania i/lub sprzedaży piłek znalezionych na obiekcie SKG&CC.
 7. Zakazuje się połowu ryb i kąpieli w stawach na polu golfowym.
 8. Zakazuje się spacerowania po polu golfowym – osoby towarzyszące mogą wejść na pole wyłącznie za zgodą Marshala lub Managera Pola.
 9. Ewidentne nieprzestrzeganie regulaminu pola golfowego, driving range i 3-dołkowej akademii golfa może być ukarane na wniosek Managera Pola zakazem wstępu na teren obiektu.

Kontynuujmy kulturę i tradycję, która od kilkuset lat sprawia, że golf jest wyjątkową dyscypliną. Uszanujmy naturę, bądźmy dla siebie uprzejmi, dbajmy o porządek, a pole zostawmy po sobie w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać przy następnej wizycie.

Miłej gry!