Loading...
Regulamin Pola 2018-03-08T09:57:51+01:00

REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB

W trosce o komfort, bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania pola golfowego, prosimy o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad.

MARSHAL – osoba, której misją jest „aby wszyscy golfiści czuli się komfortowo na polu golfowym, grali w odpowiednim tempie i czerpali radość z jakości pola golfowego”. Marshal kieruje ruchem, prędkością gry, przypomina o naprawianiu pitchmarków, divotów i grabieniu bunkrów, a jego intencją jest edukacja i dbanie o komfort graczy.

STARTER – osoba odpowiedzialna za startowanie gier w wyznaczonym czasie, przypominanie o podstawowych zasad ujętych w regulaminie pola golfowego, udzielanie informacji dot. pin positions oraz warunków panujących na polu.

PRZED RUNDĄ:

 1. Każde wejście na pole golfowe i akademię golfa powinno być zgłoszone w recepcji, po uprzedniej rezerwacji tee-time, zarówno przez Członków jak i Gości Klubu.
 2. Prawo do gry na polu mają osoby będące aktywnymi Członkami Klubu SKG&CC oraz Goście Klubu, posiadające Kartę Handicapową (HCP 36), które zapoznały się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu.
 3. Osoby posiadające Zieloną Kartę mają prawo do gry na polu golfowym wyłącznie w dni powszednie, w weekendy po godz. 15:00 lub po uzyskaniu zgody pracownika SKG&CC, po zapoznaniu się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu.
 4. Start z 10. tee możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu w Recepcji Klubu oraz uzyskaniu zgody Marshala lub Menadżera Pola.
 5. Członkowie Klubu Sobienie Królewskie Golf & Country Club i ich Goście mają pierwszeństwo przy rezerwacji gry na polu golfowym w stosunku do innych osób.
 6. W weekendy w godzinach 09:00 – 11:00 obowiązuje tzw. Prime Time – czas priorytetowy dla Członków Klubu. Goście w tym okresie nie będą mogli rezerwować tee-time’ów, jednakże będą mogli zagrać w przypadku wolnych tee-time.
 7. Na terenie SKG&CC obowiązują reguły gry w golfa R&A oraz zasady etykiety golfa.
 8. Zawodnicy proszeni są o stawianie się na pierwszym tee minimum 5 minut przed wyznaczonym czasem startu. Nie stawienie się o wyznaczonej porze wiąże się z możliwością utraty rozegrania rundy. Starter umożliwi grę w pierwszym możliwym terminie.
 9. Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy.
 10. Standardem w SKG&CC jest łączenie graczy w grupy 4-osobowe.

START RUNDY:

 1. W celu przyspieszenia i ułatwienia gry, zalecana jest gra z następujących obszarów tee:
  • Tee białe – zawodowcy oraz HCP poniżej 5
  • Tee żółte – HCP 5-30
  • Tee niebieskie – HCP 30-36
  • Tee czerwone – Kobiety i juniorzy poniżej 12 lat oraz HCP 36-54
 2. W jednej grupie może grać maksymalnie 4 graczy. Pojedynczy gracz nie ma pierwszeństwa na polu golfowym.
 3. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać w czasie gry swoją torbę golfową oraz pitchfork. Marshal ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.
 4. Osoby nie posiadające ważnego biletu green fee nie zostaną wpuszczone na pole golfowe przez startera.

W TRAKCIE RUNDY:

 1. Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4,5 godziny lub w przypadku 9 dołków maksymalnie 2:15. Na karcie wyników znajdują się maksymalne czasy rozgrywania poszczególnych dołków. Jeśli przekroczono czas rozgrywania dołka, należy OBOWIĄZKOWO podnieść piłkę i udać się na następny dołek.
 2. Marshal lub pracownik SKG&CC ma prawo, po uprzednim zwróceniu uwagi, wyprosić z pola golfowego wszystkich, którzy nie naprawiają divot’ów, pitchmarków, nie grabią bunkrów, nie posiadają ważnego biletu green fee, rażąco łamią etykietę golfa lub nie stosują się po punktu 2. postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za bilet green fee.
 3. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić grupy czekające za nimi.
 4. Gracze powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych zawodników oraz pracowników greenkeepingu pracujących na polu golfowym.
 5. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 6. Wózki elektryczne – należy poruszać się się po utwardzonych ścieżkach. Zabrania się wjeżdżania w głęboki rough, na wydmy piaszczyste, w kałuże, do bunkrów, na tee oraz w obszarze 10 metrów od krawędzi greenu i na green oraz przejeżdżania pomiędzy greenami a bunkrami. Wózki golfowe mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie.
  Maksymalny czas wypożyczenia wynosi 5,5h dla 18 dołków oraz 3h dla 9 dołków, a wózek powinien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończeniu rundy. Wózkiem mogą poruszać się maksymalnie dwie osoby.
 7. Po zakończeniu dołka 9. przewiduje się maksymalnie 5-minutową przerwę w domku klubowym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zakup biletu green fee oznacza zapoznanie się z regulaminem pola i akceptowanie warunków.
 2. Zabrania się:
  • zamachów próbnych na tee uszkadzając trawę;
  • wprowadzania psów;
  • wyrzucania niedopałków na trawę;
  • gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem kary 1000 PLN);
  • gry żółtymi piłkami na polu golfowym (pod rygorem kary 500 PLN);
  • gry na polu golfowym bez ważnego biletu green fee (pod rygorem kary 1000 PLN);
  • gry jednego gracza więcej niż dwoma piłkami w tygodniu oraz więcej niż jedną piłką w weekend;
  • głośnego zachowania, a w szczególności przeklinania przeszkadzającego innym graczom;
  • zaśmiecania pola golfowego pod rygorem wyproszenia z pola przez Marshala.
 3. Pracownicy SKG&CC mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby niepotrafiące grać w golfa, w stanie nietrzeźwym, niestosownie ubrane lub zachowujące się nieodpowiednio.
 4. Dyrekcja ma prawo zamknąć pole golfowe ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych ważnych powodów.
 5. W przypadku zakupu green fee, a braku chęci rozegrania rundy ze względu na warunki pogodowe (deszcz, wiatr), nie przysługuje zwrot opłaty green fee. Wyjątkowym przypadkiem jest burza z piorunami – graczowi przysługuje prawo dokończenia rundy w innym, dowolnym terminie.
 6. Niedopuszczalny jest wstęp na pole i obiekty treningowe w ciężkich butach z protektorem, butach na obcasach oraz bez ubrania wierzchniego.
 7. Jeśli nie wiesz jak się zachować lub co powinieneś zrobić, skontaktuj się z Marshalem, Starterem lub innym pracownikiem SKG&CC.
 8. Piłki zagubione przez graczy są własnością pola golfowego – zabrania się celowego zbierania i/lub sprzedaży piłek znalezionych na obiekcie SKG&CC.
 9. Zakazuje się połowu ryb i kąpieli w stawach na polu golfowym.
 10. Zakazuje się spacerowania po polu golfowym – Goście Klubu mogą wejść na pole wyłącznie za zgodą Marshala lub Menadżera Pola.

Kontynuujmy kulturę i tradycję, która od kilkuset lat sprawia, że golf jest wyjątkową dyscypliną.
Uszanujmy naturę, bądźmy dla siebie uprzejmi, dbajmy o porządek, a pole zostawmy po sobie w
takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać przy następnej wizycie. Miłej gry!